publicerad: 2021  
dolkstötslegend dolkstöts­legenden dolkstöts­legender
dolk·stöts|­leg·end·en
substantiv
[dål`k-]
före­ställning om att förlusten av ett krig orsakats av förräderi särsk. med tanke på Tysk­lands förlust i första världs­kriget men äv. all­männare
nazisterna exploaterade dolkstöts­legenden; det har börjat smyga sig in en dolkstöts­legend bak­om den amerikanska förlusten i Vietnam­kriget
belagt sedan 1922