publicerad: 2021  
dold dolt dolda
dol·da
adjektiv
[då´ld]
gömd bak­om något, med el. utan av­sikt; mer el. mindre konkret
dold (någonstans) (av något)
dolda mikrofoner; dolda reserver; han stod dold bak­om ett par granar; lämningarna låg dolda i jorden
äv. bildligt
romanens dolda djup; öppen och dold arbets­löshet; han konstaterade med illa dold skade­glädje att konkurrenten hade diskvalificerats
dolda kameran se kamera
belagt sedan ca 1490 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska dolder, dulder, eg. perfekt particip av dylia, se ur­sprung till dölja