publicerad: 2021  
dop dopet, plural dop, bestämd plural dopen
dop·et
substantiv
ett kristet sakrament i form av nedsänkning i eller begjutning med vatten, var­igenom upp­tagning i den kristna kyrkan sker ofta (särsk. vid barn­dop) kombinerat med bekräftelse av föräldrarnas namngivning
dopgudstjänst; dopklänning; dopljus; dopnamn; dopsamtal; barndop; troendedop
dop (av någon/något)
dop (av någon)
dop (av något)
förrätta dop; i dopet fick hon namnet Ottilia; dopet, natt­varden och de övriga sakramenten
äv. om mer renodlad namn­givnings­procedur
prinsessan förrättade dopet av far­tyget
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska dop; av lågtyska dope med samma betydelse; jfr ur­sprung till döpa