publicerad: 2021  
dopning dopningen
eller
doping dopingen
dop·ning·en
substantiv
do`pning el. do´ping
1 an­vändning av otillåtna medel eller metoder för att öka prestations­förmågan vanligen hos idrottare el. tävlings­djur
SE dopa
dopningskontroll; antidopningsarbete; bloddopning; gendopning
dopning (av någon) (med något)
åka fast för dopning; testas positivt för dopning; hon riskerar två års av­stängning för dopning
äv. om preparat med dopande verkan vanligen i formendoping
dopingmedel; dopingpreparat
studien bygger på intervjuer med idrottare som har an­vänt sig av doping
belagt sedan 1931 i formen doping; av engelska doping med samma betydelse; jfr ur­sprung till dopa
2 tillsättning av stör­ämne till kristall för att ge den önskad lednings­förmåga
dopning (av något) (med något)
belagt sedan 1977