publicerad: 2021  
dosekvivalent dos­ekvivalenten dos­ekvivalenter
dos|­ekvi·val·ent·en
substantiv
do`sekvivalent
effekt av absorberad dos radio­aktiv strålning i en organism särsk. människo­kroppen
dos­ekvivalenten mäts i sievert
belagt sedan 1973