publicerad: 2021  
drabba drabbade drabbat
verb
drabb`a
ofta pass. plötsligt ut­sätta för den skadliga verkan av olycka, (dålig) väderlek, sjukdom, straff eller dylikt
JFR hända
olycksdrabbad; stormdrabbad
någon/något drabbas
någon drabbas
något drabbas
klubben drabbades av en svår förlust; hon drabbades av cancer vid 35 års ålder; elavbrottet drabbade stora delar av Hälsing­land; an­märkningen drabbar främst ledningen
äv. försvagat och skämtsamt
när Beatles drabbade Stock­holm
belagt sedan 1511 (kungörelse utfärdad av Ture Jönsson m.fl. om kung Kristians härjningar i Västergötland (Styffe)); fornsvenska drabba 'drabba; samman­drabba'; av äldre da. drabe med samma betydelse; av lågtyska drapen 'träffa; strida; åstad­komma'; jfr ur­sprung till dråplig, dräpa
drabbadrabbande