publicerad: 2021  
dragdjur drag­djuret, plural drag­djur, bestämd plural drag­djuren
drag|­djur·et
substantiv
dra`gdjur
djur som an­vänds som arbets­kraft av människan särsk. för jordbruks- och transport­ändamål
oxen an­vänds världen över som drag­djur
belagt sedan 1847