publicerad: 2021  
drama dramat dramer
dram·at
substantiv
dra´ma el. dra`ma
litterärt verk i dialogform, vanligen av­sett att fram­föras av skåde­spelare på teaterscen
dramadialog; samtidsdrama; versdrama
ett drama (om någon/något/sats)
ett drama (om någon)
ett drama (om något)
ett drama (om sats)
det antika dramat; ett drama i tre akter
äv. om liknande verk som består av en enda monolog och om liknande verk som huvud­sakligen är av­sett för läsning
äv. om film eller tv-program med mer el. mindre dramatiskt inne­håll
dramaserie; dramathriller
I sista minuten – amerikanskt drama från 1959
äv. om ett dramatiskt skapande ämne (t.ex. i skolan) där man an­vänder teater­liknande roll­spel och dylikt
dramapedagog
äv. bildligt upp­rörande händelse
knivdrama; morddrama; triangeldrama
ungdomar an­hållna efter blodigt drama
boven i dramat se bov
belagt sedan 1778; av grek. dra´ma 'skåde­spel', till dra´n 'handla'; jfr ur­sprung till drastisk