publicerad: 2021  
drivhus driv­huset, plural driv­hus, bestämd plural driv­husen
driv|­hus·et
substantiv
dri`vhus
nu­mera ej i fack­mässiga samman­hang byggnad med väggar och tak av glas (eller annat genom­skinligt material) för odling av växter i mer passande klimat så­som högre temperatur och luft­fuktighet; anv. för att på­skynda växternas ut­veckling
SYN. växthus
drivhusvärme
tomaterna var odlade i driv­hus
ofta bildligt sär­skilt i sammansättn. miljö som främjar snabb ut­veckling och goda prestationer
belagt sedan 1722