publicerad: 2021  
drunkna drunknade drunknat
verb
drunk`na
om­komma genom kvävning i vatten
någon drunknar (i något)
han drunknade vid badning i strömt vatten
äv. bildligt försvinna (i dominerande om­givning)
boken är intressant men man riskerar att drunkna i alla detaljer
belagt sedan 1000-talet (t.ex. runristad berghäll, Hilleshög, Uppland); runform truknaþi (pret.), fornsvenska drukna, drunkna; bildat till drucken
drunknadrunknande, drunkning