publicerad: 2021  
dussin dussinet, plural dussin, bestämd plural dussinen
duss·in·et
substantiv
dus`sin el. dus´sin
grupp av tolv stycken av samma slag eller dylikt; särsk. i fråga om bestick, porslin och dylikt
ett dussin (några) ett dussin (av några)
ett dussin vin­glas; muggarna kostade 200 kronor dussinet
ofta i ut­tryck för medel­måttighet el. var­daglighet sär­skilt i sammansättn.
dussinfilm; dussinlirare; dussinlåt; dussinroman
det går tretton på dussinet av något det finns väldigt många av någoten kriminal­roman som det går tretton på dussinet av
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska dusen; av lågtyska dosin med samma betydelse; av franska douzaine med samma betydelse; av lat. duod´ecim 'tolv'; jfr ur­sprung till duodecimalsystem