publicerad: 2021  
eder edert edra
pronomen
e`der äv. e´der
ålderdomligt el. formellt vid artig hän­vändelse ofta skrivet med stor bok­stav er
som svar på edert ärade brev av den 14 dennes vill vi fram­hålla ...
belagt sedan trol. senare hälften av 1200-talet (runristad kyrkdörr, Hörsne, Gotland (Sveriges runinskrifter)); runform iþra (ack.), fornsvenska iþar; gemensamt germanskt ord av ovisst urspr.; jfr ur­sprung till er