publicerad: 2021  
edikt ediktet, plural edikt, bestämd plural edikten
e·dikt·et
substantiv
edik´t
mest vid beskrivning av äldre ut­ländska förhållanden på­bud som ut­färdas av hög makt­havare
religionsedikt; toleransedikt
ett edikt (om något/sats)
ett edikt (om något)
ett edikt (om sats)
ediktet i Nantes 1598
belagt sedan 1539; av lat. edic´tum 'kun­görelse; på­bud', till ex- 'ut' och di´cere 'säga'