publicerad: 2021  
efterdebitera efterdebiterade efterdebiterat
verb
ef`terdebitera
debitera (någon) efter det att räkning lämnats
efterdebitera någon/något
efterdebitera någon
efterdebitera något
äv. med av­seende på skuld
elförbrukning som är äldre än 1,5 år ska inte efter­debiteras
belagt sedan 1950
efterdebiteraefterdebiterande, efterdebitering