publicerad: 2021  
efterskrift efter­skriften efter­skrifter
efter|­skrift·en
substantiv
ef`terskrift
skriftligt tillägg efter huvud­saklig skrift t.ex. i bok, upp­sats el. brev; skrivet av författaren el. av annan person
en efterskrift (till något)
den klassiska romanen i nyutgåva med en efter­skrift av NN
belagt sedan ca 1755