publicerad: 2021  
1efter
preposition
ef`ter äv. ef´ter
1 i rörelse i samma riktning bak­om något (rörligt) före­mål
MOTSATS 1före 1
efterpatrull; eftersläp; bakefter
de åkte släde efter hund­spann; de tolkade efter skoter för att nå långt in på de stora glaciärerna
äv. i fråga om läge bak­om, sär­skilt i någon serie
MOTSATS 2framför 1
hon stod efter honom i kön; kart­boken stod efter uppslags­böckerna i bok­hyllan
äv. i sam­band med handling el. händelse som äger rum senare än visst till­fälle el. om tid­punkt som följer på viss tids­period
efterhöst; efterkalkyl
han fick tjänsten efter före­tagets mång­åriga ekonomichef; stäng dörren efter dig!; radio­aktiviteten försvinner inte förr­än efter tusen­tals år; hon kom strax efter det att vi hade ätit; efter att ord­föranden hållit ett kort tal vid­tog pris­utdelningen; hur kan du vara så glad efter allt du har fått ut­stå?
äv. bildligt i fråga om lägre position i rang­ordning eller dylikt
efter henne är jag äldst
äv. i ut­tryck för upp­repning
dag efter dag; mil efter mil; den ena efter den andra; gång efter annan
äv. bildligt i sam­band med före­mål el. före­teelse som ut­gör rest, minne, åter­stod el. följd av något som funnits el. ägt rum tidigare
hon fick ett stort arv efter föräldrarna; vackra ord efter en bort­gången; sitt mjuka sätt har han efter modern; spår efter älg; det är tomt efter henne
efter hand se hand
efter vart­annat se varannan
belagt sedan 600-talet (runsten, Istaby, Blekinge (Danmarks Runeindskrifter)); runform AfatR, vanligen övriga runformer aft (Rök, Spar­lösa m.fl.), eftiR, iftiR, fornsvenska äptir, äftir; till runsv. aft, isl. apt 'efter'; trol. till 1av 1; jfr ur­sprung till afton, åter 1
2 med in­riktning på något; i fråga om strävan att nå visst mål el. syfte
leta efter något; sträva efter berömmelse; fråga efter doktorn; ringa efter taxi; längtan efter fred; sökandet efter de försvunna har av­brutits
belagt sedan 1335 stadga utfärdad i Skänninge av kung Magnus om frid m.m. (Svenskt Diplomatarium)
3 in­till och i längd­riktningen av något lång­smalt före­mål; med rörelse- och befintlighets­betydelse
SYN. 1längs
nedefter; uppefter; utefter
gå efter staketet; de reste söder­ut efter kusten; det gick rysningar efter rygg­raden
belagt sedan 1723
4 i överens­stämmelse med någon el. något som rätte­snöre, ledning, mönster eller dylikt
segla efter kompass; döma efter lagen; spela efter noter; handla efter bästa förstånd; för samtliga leveranser till­kommer porto efter vikt; han rättar sig efter vad föräldrarna har sagt; hon är upp­kallad efter sin mor­mor
äv. försvagat i förhållande till
efter sin ålder är hon pigg; han mår efter om­ständigheterna väl
belagt sedan 1285 stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)
2efter
adverb
ef`ter äv. ef´ter
1 i rörelse bak­om i samma riktning som något (rörligt) före­mål som fram­går av samman­hanget
MOTSATS 2före 1
hon gick före och han efter; möblerna skickades först och så flyttade de efter
äv. i fråga om läge bak­om något
MOTSATS 1framför
köket ligger där och bad­rummet strax efter
äv. i sam­band med händelse som äger rum senare (än något som fram­går av samman­hanget) el. i fråga om senare tid­punkt
hon kom efter redan i starten; veckan efter flyttade hon in i sin nya lägenhet
äv. bildligt i sam­band med något kvarlämnat, någon åter­stod eller dylikt något ålderdomligt
JFR kvar 1
åt oss som kommer efter har de döda lämnat ett tungt arv
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform ftiR, övrig runform iftiR, fornsvenska äptir, äftir
2 med (viss) in­riktning särsk. i fråga om strävan att nå el. förstå något
känna efter hur det känns; jag ska se efter om hon har kommit; tänk efter innan du svarar!; hon frågade inte efter vad folk sade om henne
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 med plötsligt upp­givande av tryck eller mot­stånd
dörren gav efter; släppa efter på tyglarna
äv. bildligt
släppa efter på disciplinen
belagt sedan 1543
3efter ingen böjning
adjektiv
ef`ter
endast predikativt som inte ut­vecklats normalt särsk. beträffande intelligens
hon är inte dum men lite efter
belagt åtm. sedan 1950-talet; se ur­sprung till 1efter 1