publicerad: 2021  
eftersom
efter|­som
subjunktion
ef´tersom el. ef`tersom
1 av den orsaken att
eftersom sats eftersom att sats <vardagligt>
efter­som nästan alla var sjuka ställdes mötet in; affären är stängd efter­som att ägarna har semester
belagt sedan ca 1500 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska äptir sum
2 vanligen i konstruktioner medallt i fort­löpande takt med att någon process eller dylikt fram­skrider
allt efter­som lektionen fort­skred ökade oron i klass­rummet
belagt sedan 1480 Stockholms Stads Tänkeböcker