publicerad: 2021  
efterträdare efter­trädaren, plural efter­trädare, bestämd plural efterträdarna
efter|­träd·ar·en
substantiv
ef`terträdare
person som efter­träder en annan person på viss (högre) tjänst, visst (högre) ämbete m.m.
någons efterträdare efterträdare till någon
partikongressen ut­såg en efter­trädare till den av­gående ord­föranden
äv. om ny före­teelse som er­sätter annan av samma slag
fidei­kommissen och deras juridiska efter­trädare
belagt sedan ca 1640