publicerad: 2021  
egenart egen­arten egen­arter
egen|­art·en
substantiv
e`genart
ut­märkande eller av­vikande beskaffenhet
vår nationella egen­art; bevara sin egen­art; ut­veckla sin egen­art
belagt sedan 1844