publicerad: 2021  
ekipera ekiperade ekiperat
verb
ekipe´ra
ut­rusta med kläder ofta för visst ända­mål
ekipera någon (för/inför något)
ekipera någon (för något)
ekipera någon (inför något)
han skulle ekipera barnen in­för skol­starten
ofta refl.
han håller på att ekipera sig in­för doktors­promotionen
belagt sedan 1704; av franska équiper med samma betydelse, äldre franska esquiper 'ut­rusta ett skepp'; trol. av germ. urspr., jfr isl. skipa 'ut­rusta ett skepp', till skip 'skepp'; jfr ur­sprung till skepp, skipa
ekiperaekiperande, ekipering