publicerad: 2021  
ekobrottslighet eko­brottsligheten
eko|­brotts·lig·het·en
substantiv
e`kobrottslighet
brottslighet av ekonomisk karaktär in­om legal närings­verksamhet om t.ex. skattebrott och brott mot borgenärer
belagt sedan 1986