publicerad: 2021  
ekosystem eko­systemet, plural eko­system, bestämd plural eko­systemen
eko|­syst·em·et
substantiv
e`kosystem
enhet som inne­fattar alla organismer och deras om­givning in­om ett om­råde t.ex. en sjö el. en skog
ett känsligt eko­system; ett balanserat eko­system; skogsmarkens eko­system
belagt sedan 1967