publicerad: 2021  
ekotoxikolog eko­toxikologen eko­toxikologer
eko|­tox·iko·log·en
substantiv
e`kotoxikolog
person som ägnar sig åt eko­toxikologi vanligen yrkes­mässigt, t.ex. som forskare
äv. om mot­svarande institution eller dylikt i bestämd form sing.
hon arbetar på eko­toxikologen
belagt sedan 1987; se ur­sprung till ekotoxikologi