publicerad: 2021  
elasticitet elasticiteten
elast·ic·itet·en
substantiv
elasticite´t
ofta fysik och teknik egenskapen hos material att ändra form vid på­verkan av yttre krafter och åter­ta den när de slutar verka
elasticitetslära; sträckningselasticitet; vridningselasticitet
elasticiteten hos gummi är mycket god; stäm­bandens elasticitet minskade på grund av infektionen
äv. bildligt, sär­skilt om förmåga att an­passa sig men än­då stå emot tryck och dylikt
industrins elasticitet vid marknadsf­örändringar
belagt sedan 1728; till elastisk