publicerad: 2021  
elev eleven elever
elev·en
substantiv
ele´v
(ung) person som får under­visning
elevassistent; elevhälsoteam; elevkull; grundskoleelev; gymnasieelev; mönsterelev; pianoelev; skolelev
en elev (till någon)
hög­presterande elever; svaga elever; skol­trötta elever; skolans elever strömmade ut genom portarna
äv. om person som an­sluter sig till viss lära el. metod
en konstnär som i sin ungdom var elev till Matisse
belagt sedan 1791; av franska élève med samma betydelse, till élever 'lyfta; upp­fostra'