publicerad: 2021  
emigration emigrationen
e·migr·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att emigrera
emigrationsfeber; emigrationsvåg
emigration (från något) (till något)
historiens största emigration hade främst ekonomiska orsaker
äv. om ut­vandring av växter el. djur till annat om­råde
belagt sedan 1850