publicerad: 2021  
emigrera emigrerade emigrerat
verb
emigre´ra
lämna sitt land för att bo­sätta sig i ett annat särsk. i sam­band med den europeiska mass­ut­vandringen till främmande världs­delar under 1800- och början av 1900-talet (främst till USA)
SYN. utvandra MOTSATS immigrera, invandra
någon emigrerar (från något) (till något)
emigrera till USA; de valde att emigrera till Spanien när de blev pensionärer
belagt sedan 1797; av lat. emigra´re 'vandra ut, utflytta'; jfr ur­sprung till migration
emigreraemigrerande, emigrering, emigration