publicerad: 2021  
enbär en­bäret, plural en­bär, bestämd plural en­bären
en|­bär·et
substantiv
[e´n-]
en ärtstor bär­kotte på en­busken som först andra året mognar och blir svartbrun el. dagg­blå
enbärsdricka
en­bär an­vänds bl.a. till att smak­sätta öl, gin och genever
belagt sedan ca mitten av 1400-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska enebär