publicerad: 2021  
enfaldig en­faldigt en­faldiga
en|­fald·ig
adjektiv
e`nfaldig
ned­sättande dum och okunnig och där­för lätt­lurad eller dylikt
äv. om handling och dylikt
en en­faldig fråga; hans en­faldiga upp­syn
belagt sedan 1457 (Namnlös och Valentin); fornsvenska enfaldogher, äldre enfalder, eg. 'vikt en gång'; besläktat med fåll, 2fålla!!; jfr ur­sprung till -faldig