publicerad: 2021  
uttag ut­taget, plural ut­tag, bestämd plural ut­tagen
ut|­tag·et
substantiv
u`ttag
1 det att ta ut något ofta från större förråd
energiuttag; virkesuttag
ett uttag (av något) (belopp)
jäm­ställt ut­tag av föräldra­ledighet
spec. om uthämtning av pengar från bank­konto
MOTSATS insättning
uttagsblankett; bankuttag; sedeluttag
två avgiftsfria ut­tag om året på kapital­kontot
belagt sedan 1719 (i fråga om pengar); 1779 i allmännare bet.
2 mindre (ut­skuren) öppning
SYN. urtag
spec. an­ordning (i vägg) där elektriska stick­proppar kan sättas in för an­slutning till el­nätet
ett jordat ut­tag
belagt sedan 1897