publicerad: 2021  
enkel enkelt enkla
enkl·are
adjektiv
enk´el
1 som består av eller känne­tecknas av en enda enhet
JFR 1dubbel
enkelbladig; enkelfilig; enkelhytt
sy med enkel tråd; en enkel resa Stock­holm–Göte­borg
äv. om något som består av ett lager eller dylikt
enkla rosor; ett enkelt lager med tapeter
äv. som inte upp­repas
enkel fråga se fråga
enkel majoritet se majoritet
enkelt bo­lag se bolag
belagt sedan 1676; av lågtyska enkel med samma betydelse; bildn. till 1en!!
2 som inte inne­håller något ut­över det nöd­vändiga och normala vilket ibland an­ses sämre, negativt, ibland naturligt och dylikt
JFR torftig
enkel husmans­kost; enkel in­kvartering; en enkel men hel och ren bomullsklänning; tacka med några enkla ord
spec. i fråga om låg social ställning
en flicka av enkel här­komst
äv. i ut­tryck för låg självuppskattning eller dylikt, sär­skilt när man burit sig dumt åt
känna sig enkel; göra en enkel figur
belagt sedan 1749
3 lätt att förstå eller ut­föra
enkel (för någon) (att+verb)
en enkel upp­gift; en enkel läro­bok i geologi
ibland något ironiskt
en allt­för enkel förklaring; det finns sällan några enkla lösningar i politiken
äv. med tanke på någots upp­byggnad okomplicerad
maskinen hade en ganska enkel konstruktion; enkla kemiska ämnen
helt enkelt baravid konstaterande av faktum eller dylikt: bevisen räckte helt enkelt inte för att fälla honom; vi är helt enkelt inte bättre än så här
belagt sedan 1790