publicerad: 2021  
enigmatisk enigmatiskt enigmatiska
enigm·at·isk
adjektiv
enigma´tisk
något hög­tidligt svår­förklarlig och gåt­full
hans enigmatiska poesi; Mona Lisas enigmatiska leende
belagt sedan 1679; via lat. till grek. ai´nigma 'dunkelt tal; gåta'