publicerad: 2021  
epidemi epidemin epidemier
epi·demi·er
substantiv
epidemi´
(upp­komst av) stort an­tal fall av smittsam sjukdom eller dylikt hos viss befolkning el. djur­population
epidemisjukhus; difteriepidemi; influensaepidemi; koleraepidemi; lusepidemi; valpsjukeepidemi
epidemier upp­stod och spreds i de över­befolkade lägren
äv. ut­vidgat
fetmaepidemi
äv. bildligt om annan före­teelse som plötsligt blir mycket vanlig
skilsmässoepidemi; stöldepidemi
belagt sedan 1795; via medeltidslat. av grek. epidemi´a 'ut­bredd sjukdom', till epi´ 'i' och de´mos 'folk'; jfr ur­sprung till pandemi