SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
etanol [´l] substantiv ~en et·an·ol·enen alkohol som ut­spädd med vatten kan drickas som rus­dryck nu äv. anv. som driv­medel i bilar m.m. ämne.SYN.synonymalkohol 1 JFRcohyponymsprit etanoldrivenköra på etanoletanol kan fram­ställas ur sädsedan 1948till etan och -ol i alkohol