publicerad: 2021  
1etter
adverb
ett´er
etter värre se värre
belagt sedan 1847; jfr sv. dial. etter 'ganska; endast', till 2etter!!
2etter ettret
ettr·et
substantiv
ett´er
giftig vätska särsk. så­dan som ut­söndras av växt el. djur, ur­sprungligen orm (el. drake)
ettermyra; etternässla; ormetter
drakens etter; spruta etter
äv. bildligt, sär­skilt om elakhet, giftighet eller dylikt
hennes replik dröp av etter
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska eter; gemensamt germanskt ord, besläktat med grek. oi´dos 'böld'