publicerad: 2021  
eufoni eufonin
eu·fonin
substantiv
eufoni´ [eu-] el. [ev-]
väl­ljudande harmoni av olika ljud
MOTSATS kakofoni JFR välljud
belagt sedan 1692; av grek. euphoni´a med samma betydelse, till eu´ 'god; väl' och phone´ 'ljud'