publicerad: 2021  
expedition expeditionen expeditioner
ex·ped·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 knappast plur. iordning­ställande eller ut­förande av något ofta i fråga om administrativa upp­gifter
expeditionsavgift; expeditionsministär
expedition (av något)
en rask expedition av ärendet
belagt sedan 1618; av lat. expedi´tio 'lös­görande; verk­ställande'; jfr ur­sprung till expediera, spedition
2 lokal där något iordning­ställs och vidare­befordras särsk. i sam­band med förmedling av gods el. i administrativa samman­hang
expeditionen är öppen mellan 9 och 12
belagt sedan 1703
3 (längre) färd i vetenskapligt eller militärt syfte, före­tagen av en grupp människor som ofta marscherar eller dylikt
forskningsexpedition; hjälpexpedition; polarexpedition
en expedition (till något)
äv. om gruppen av del­tagare
hela expeditionen för­olyckades
äv. om militärt an­grepp (el. angreppsplan)
expedition Barbarossa, dvs. Tysk­lands angrepps­krig mot Sovjetunionen, in­leddes 1941
belagt sedan 1621