publicerad: 2021  
extrovert neutrum extrovert, bestämd form och plural extroverta
ex·tro·vert
adjektiv
extrovert´
som har en öppen, utåt­riktad läggning om person
MOTSATS introvert
hon är en extrovert person som gör sig bra i stora sällskap
äv. om handling och dylikt
hans extroverta läggning
belagt sedan 1948; modern bildn. till lat. extraver´tere 'vända ut­åt'; analogt med introvert