publicerad: 2021  
fabricera fabricerade fabricerat
verb
fabrice´ra
till­verka på fabriks­mässigt sätt
någon fabricerar något
datorn är fabricerad i Tysk­land
ofta äv. med av­seende på mer el. mindre abstrakta före­teelser
tv-program som fabriceras utan­för Stock­holm
spec. med av­seende på osann historia eller dylikt
nyheter fabricerades i enlighet med regimens politiska behov; de s.k. bevisen var fabricerade
belagt sedan 1693; via franska av lat. fabrica´re 'till­verka'; jfr ur­sprung till fabrik
fabricerafabricerande, fabricering, fabrikation