publicerad: 2021  
fabrikat fabrikatet, plural fabrikat, bestämd plural fabrikaten
fabr·ik·at·et
substantiv
fabrika´t
(slag av) till­verkning ofta med tanke på ur­sprung
varan var av svenskt fabrikat; datorer av olika fabrikat
äv. industriellt fram­ställd vara
amerikanska fabrikat
belagt sedan 1811; av lat. fabrica´tum 'ngt till­verkat'; till fabricera