publicerad: 2021  
famn famnen famnar
famn·en
substantiv
1 ut­rymme mellan (någons) över­kropp och om­slutande armar ofta med stark betoning av värme och gemenskap
kom i min famn!; hon tog honom i famnen; pappas trygga famn; pojken låg och höll sin nalle i famnen; han kom med famnen full av blommor
äv. mer el. mindre bildligt
vän­kretsen öppnade sin famn för honom
äv. i ut­tryck för (varierande) erotiska förbindelser
en sjö­man med en famn i varje hamn; under en period i ungdomen tycktes han gå från famn till famn
med stora famnen hjärtligthennes nya klass tog emot henne med stora famnen
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska famn; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. pate´re 'stå öppen'; jfr ur­sprung till patent
2 ålderdomligt av­ståndet mellan finger­topparna på en vuxen mans ut­sträckta armar anv. som mått, mot­svarande ca 1,8 m el. 6 fot
famnsbredd; famnstjock
på femton famnars djup
äv. som ett informellt rymd­mått
en famn hö
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen