publicerad: 2021  
famna famnade famnat
verb
fam`na
om­sluta med armarna
famna någon/något
famna någon
famna något
de famnade var­andra och lade sig i det mjuka gräset
äv. bildligt (lyckas) behandla i ett samman­hang
han famnade hela problem­området elit­idrott
belagt sedan 1604; jfr fornsvenska fämna med samma bet.
famnafamnande
Tag mig. – Håll mig. – Smek mig sakta.
Famna mig varligt en liten stund. Harriet Löwenhjelm, Tag mig. – Håll mig. – Smek mig sakta (i Dikter, 1927)