publicerad: 2021  
farlig farligt farliga
far·lig
adjektiv
fa`rlig
som ut­gör en fara
livsfarlig; miljöfarlig
farlig (för någon) (att+verb)
farliga ämnen; farliga kemikalier; farliga djur; vid vänster­svängar upp­står ofta farliga situationer
ofta försvagat ibland med positiv värdering som ut­gör en risk
en farlig konkurrent; en farlig kontring
spec. (försvagat) i negerade samman­hang ogynnsam, ofördel­aktig
du förlorar några hundra­lappar men det är väl inte så farligt; Slog du dig? –Nej, det var inte farligt
äv. all­mänt förstärkande var­dagligt väldig
det var ett farligt oväsen!; hunden kom springande i en farlig fart
äv. bildligt om mer abstrakta risker
partiet lever farligt i närheten av fyraprocents­spärren (adverbial); de som har höga lån lever farligt om räntan skulle gå upp (adverbial)
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska farliker; av lågtyska varlik med samma betydelse; till 1fara!!