publicerad: 2021  
farm farmen, plural farmer el. farmar
farm·en
substantiv
(amerikansk) lant­gård
äv. vanligen i sammansättn. an­läggning för djuruppfödning
hönsfarm; minkfarm
belagt sedan 1753; av engelska farm med samma betydelse; av franska ferme 'arrende­gård', till fermer 'sluta kontrakt'; till lat. firma´re 'stadga; bekräfta'; jfr ur­sprung till 1firma!!