publicerad: 2021  
fas fasen faser
fas·en
substantiv
1 del­period in­om ett förlopp som är naturligt av­gränsad genom sitt inne­håll
JFR zon 1
chockfas; inledningsfas
en fas (av/i något)
en fas (av något)
en fas (i något)
in­ledande fas; av­slutande fas; kriget gick in i en ny fas; före­taget är inne i en expansiv fas
sär­skilt i fråga om månens växlingar del­period med visst ut­seende
månens faser
belagt sedan 1775; av franska phase med samma betydelse; av grek. phas´is med samma betydelse, eg. 'som visar sig'
2 visst läge i ett svängande system i förhållande till annat system
i fas (med något)
spänningarna är i fas med var­andra
äv. i allmän­språket takt
det gäller att vara i fas med ut­vecklingen; hon kom lite ur fas när hon blev sjuk
äv. konkret en­dera av ledningarna vid tre­fas växel­ström
belagt sedan 1893
3 av­gränsad, homogen del av ett system
an­talet fasta faser är obegränsat; icke blandbara vätskor ut­gör olika faser; det finns bara en fas för gaser–alla gaser är blandbara
belagt sedan 1887
4 avsneddad kant på verk­tyg, instrument eller dylikt
belagt sedan 1846; av franska face, lat. fac´ies 'an­sikte; fram­sida'; jfr ur­sprung till en face