publicerad: 2021  
ficka fickan fickor
fick·an
substantiv
fick`a
mindre, pås­formigt förvarings­utrymme på klädes­plagg
han hade händerna i fickorna
äv. om mindre fack i plån­bok, väska eller dylikt
äv. mindre ut­rymme in­gående i större men av­skilt från det
luftficka; parkeringsficka
ofta mer el. mindre bildligt, spec. i ut­tryck för penning­innehav
hon betalade ur egen ficka; han kom till Stock­holm utan ett öre på fickan; moms­sänkningen betydde inte att alla pengarna hamnade i konsumenternas fickor
spec. äv. in­buktning i militär front
spec. äv. förvarings­rum (för malm) i gruva
ha kontoret på fickan se kontor
hitta som i sin egen ficka se hitta
knyta näven i fickan se näve
belagt sedan 1733; av lågtyska ficke med samma betydelse; av om­diskuterat urspr.