publicerad: 2021  
figurativ figurativt figurativa
fig·ur·at·iv
adjektiv
[-i´v] el. [fig´-]
som av­bildar den synliga verkligheten så att den blir mer el. mindre igen­kännlig; om konst (el. konstnär)
figurativ konst; en figurativ dekor
spec. äv. som tolkas som en bild eller en liknelse och inte bok­stavligt; om betydelse
figurativ an­vändning
belagt sedan 1815; av franska figuratif med samma betydelse; till figur