publicerad: 2021  
fighting spirit ingen böjning, utrum
fight·ing spir·it
substantiv
[faj´tiŋ spir´it]
vilja att kämpa till det yttersta
SYN. kampvilja
belagt sedan 1935; av engelska fighting spirit med samma betydelse, till fight 'kämpa' och spirit 'anda; ande'; jfr ur­sprung till fight, spiritus