publicerad: 2021  
filisté filistén filistéer
filisté·er
substantiv
med­lem av ett folk som var fientligt sinnat mot mot de forn­tida israeliterna
belagt sedan 1541; till hebr. pelishtim, plur., med samma betydelse; jfr ur­sprung till palestinier