publicerad: 2021  
filmmogul film­mogulen film­moguler
film|­mogul·en
substantiv
fil`mmogul
mest vid beskrivning av äldre förhållanden person med stark maktställning in­om filmbranschen
film­mogulerna Goldwyn och Selznick
belagt sedan 1984; jfr engelska movie mogul